சூரியனுக்கு நன்றி !

உலகமெங்கும் உறைபனி நீங்கி
சூரிய வெப்ப கதிர்கள்
பூமியின் மடிமேல் பதிந்து
வருடாந்திர புதுமை
புரியும் சடங்கை,
போகி போய் பொங்கல் என்றும்
லொரி போய் சங்கராந்தி என்றும்
வெவேறு பெயர்களில் அழைத்தாலும்
செயற்கையாய் வாழ கற்று கொண்ட
நவீன மனிதன்
பூமியில் உயிரின வாழ்தலுக்கு
வழி வகுக்கும்
சூரியனுக்கு விசுவாச நன்றி
சொல்ல மட்டும்
இயற்கையாய் …..
மனித நேயம்
என்னென்றும்
நிலைத்திருக்கட்டும்! Omsmusings

2 Comments (+add yours?)

 1. P. RAJA MONI
  Jan 23, 2018 @ 11:03:38

  Recently I heard a lecture by world leading Doctor. Hegde who was Vice Chancellor of Manipal University that 90% of diseases are curable if only we expose the body (Almost naked body) to Sun light. No wonder, the farmers in the field are hale and healthy.

  Reply

 2. omsmusings
  Jan 28, 2018 @ 13:28:03

  Thank you sir, and what you say is very true sir. Modern civilisations have kept away from the sun so much, that these days many people are forced to take Vitamin D and E capsules, which are naturally produced in the body when they expose themselves to sunlight.

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: